Skip to content

Nens malalts

Nens malalts

Nens malalts

El Dr. Godfrey Gutman, un investigador mèdic, va descobrir que més d’un 80% dels nens que van ser examinats just després del seu naixement presentaven danys a la columna vertebral donant com a resultat un ampli espectre de futurs problemes de salut,Nens malalts.     Els seus descobriments s’aproximenn als del Dr. Towbin, del departament mèdic de patologia de la Universitat de Harvard, el qual va descobrir que:

“En el procès del part, inclús sota condiciones òptimes, és una experiència traumàtica. Es solen donar danys relacionats amb el conducte espinal i el cervell durant el procès del part, el qual, frecuentment, no són diagnosticats.”

Això es reafirma encara més en el article del Dr. Joanov: “Huellas: Los Efectos Duraderos de la Experiencia del Parto”, en el qual explica:

“En tot el procès del part, des de la concepció fins al part i el postpart, es pot formar una mala base que doni como a resultat problemes de salut físics i/o mentals.      Ara se sap que el trauma que envolta l’experiència del part queda grabat con una empremta en el sistema nervios en desenvolupament del fetus i nou nat.

Per això suggerim que se’ls revisi la columna vertebral als nens per detectar possibles subluxacions.

A continuació hem inclòs una llista d’investigacions que poden ser del seu interés:

1) HIPERACTITIVAT

“Després d’haver examinat i diagnosticat diferents casos d’hiperactivitat ide desordres en la concentració dels nens, hem descobert que les subluxacions en les cervicals poden donar com a resultat problemes de neurotransmissió”.Nens malalts

Font: Larry Webster, DC International Chiropractic Pediatric Association Newsletter. Gener 1996.

2) HABILITATS MOTORES I DE COORDINACIÓ

El Dr. Gutman, PhD va descobrir que els nens que tenien subluxacions en les cervicals superiors presentaven: “El síndrome del bloqueix del Atlas (la primera cervical)”. Que causa: un mal funcionament de les habilitats motores i de coordinació, un sistema immunològic debilitat que dona com a resultat persistents infeccions d’oida, nas i gola.

3) LA LLET MATERNA

En aquest estudi es va descobrir que la majoria dels nens amb discapacitat de ser alimentats per les seves mares van superar el problema després d’haber rebut cuidados quiropràctics.

Fonts: Hewitt EG, Chiropractic Care for Infants with Dysfunctional Nursing: A case series. Journal of Clinical Chiropractic Pediatrics. Vol 14, No. 1, 1999.

4) LA IMMUNITAT EN LA INFANCIA

Els resultats d’aquest estudi pilot van demostrar que els Nens malalts que rebien cuidados quiropràctics regulars presentaven un increment en la resistència a enfermetats típiques de la infancia.

Fonts: Rose-Aymon S, Asmon M, The relationship between intensity of Chiropractic Care and the Incidence of Childhood Diseases. Journal of Chiropractic Research, 1989 Spring: 70-77.

5) CÒLICS

316 nens amb còlics moderats o severs van rebre ajustos per part de 73 quiropràctics. El resultat va ser positiu en un 94% dels nens que van rebre cuidados quiropráctics.

Fonts: Klougart N, Nilsson N, Jacobsen J: Infantile Colic and Chiropractic Care: A prospective study in 316 Cases JMPT 1989, 12(4): 281.

6) IMMUNITAT

El Dr. Ronald es un científic investigador de la suceptibilitat genètica de l’enfermetat. Treballa en la divisió d’investigació en the Preventative Medicine Institute.

Va estudiar els sistemes immunològics de diferents individus i va trobar que les persones que rebien cuidados quiropràctics experimentaven una mejoria del 200-400% en la resposta del seu sistema immunològic, en comparació amb aquells individus que no van rebre cuidados quiropráctics.

7) MILLORA DE LA IMMUNITAT

En un estudi finalitzat recentment es compara la salut general entre nens que han crescut seguint el model quiropràctic (vitalista) i aquells que han seguit el model de la medicina tradicional (mecanicista).

Es va descobrir que els nens sota el model quiropràctic: • Tenien menys infeccions d’oida (el 20% comparat amb el 69% dels nens sota la medicina tradicional). • Van patir menys alergies. • Van tenir menys problemes amb les amígdales. • Van utilitzar menys antiviòtics al llarg dels anys.

8) LA SUBLUXACIÓ I EL POTENCIAL GENÈTIC

En un estudi es va comprobar que la irritació (subluxació) de la regió dorsal 3 i 4 altera la expressió genètica de les cèlules nervioses.Això influeix directament el cerebel, afectant l’estabilitat emocional del individu, la seva capacitat per resoldre problemes i la seva coordinació.Si el cerebel es veu afectat, a la seva vegada, també el tàlam amb la pertinent alteració de la funció cortical.També provoca un mal funcionament dels órgans, arteries, discs, cèlules musculars i el sistema nervios simpàtic.Tots els nervis involucrats en aquest cicle van canviar la seva expressió genètica de forma obvia.

9) LA SUBLUXACIÓ I EL SISTEMA IMMUNOLÒGICAL

crear subluxacions en l’àrea dorsal 3 y 4, els investigadors van demostrar que la expressió genètica del sistema nervios es veia alterada. Es d’especial interés l’efecte que va tenir aquest fet en el sistema nervios, el controlador dels òrgans del sistema immunològic. Per exemple, la producció, per part de la medula, de cèlules immunològiques encarregades de netejar el cos d’invasors es va veure significativament reduida.

Fonts: Jan. 97 Spine, March 1996 Experimental Neurology, Jan. 1995 Physiologic Reviews 1999 How the Immune System Works.

Volver arriba